Gedurende het bouwverlof van 13/07 tem 4/08 kan u steeds containers bestellen via de webshop. Gelieve de ophaaldatum te vermelden bij opmerking.

>
Bouw- en sloopafval

Container bestellen

Bouw- en sloopafval

Omschrijving

Recyclebaar afval afkomstig van q– en sloopwerkzaamheden. Hierbij geldt dat de afvalstoffen gesorteerd en van elkaar gescheiden kunnen worden. Het percentage recyclebare afval dient ten minste 70% te bedragen.

Prijslijst - huur 7 dagen

Volume: 6m³
400.00
Volume: 10m³
500.00
Volume: 15m³
650.00
6m³ 10m³ 15m³
Wissen

Acceptatievoorwaarden

Als bij acceptatie op ons grondstoffencentrum blijkt dat het materiaal in aard of samenstelling afwijkt van de acceptatievoorwaarden, kunnen aangepaste verwerkingslocaties, voorwaarden en/of tarieven van toepassing zijn.

Wel toegestaan

* Steenachtig materiaal
* Kunststoffen
* Verpakkingsmateriaal
* Afbraak hout
* Metalen
* Gipshoudend materiaal
* Isolatiemateriaal (max. 10%)
* Karton en papier

Niet toegestaan

* Roofing
* Asbesthoudend materiaal
* Asbestverdacht materiaal
* Klein gevaarlijk afval
* Bruin en Wit goed
* Batterijen
* Autobanden
* Huishoudelijk afval
* Grond