Bestel u container met €10 korting - Actiecode = LENTE2024

Algemene voorwaarden

Bestelling van de container:

Bij bestelling dienen we de volgende gegevens te kennen:

* Datum van levering container en gewenst uur (bij benadering) + evt. wissel en/of ophaling

* Adres waar de container geplaatst moeten worden

* Wordt de plaatsing van de container voorzien op privé domein of op de openbare weg

* Telefoonnummer waarop we u kunnen bereiken

* Facturatiegegevens: particulier of bedrijf (bij bedrijf de juiste gegevens en BTW-nummer)

* E-mailadres voor de bevestiging van u bestelling + facturatie

Plaatsing van de container:    

* Parkeerverbod bij plaatsing op de openbare weg dient steeds door de klant zelf aangevraagd en geplaatst te worden. Bij een ongeldig parkeerverbod kunnen wij hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

* Bij plaatsing met parkeerverbod dienen de parkeerplaatsen vrij te zijn bij aankomst van de vrachtwagen. Wanneer dit niet het geval is en de wachttijd is meer dan 15 min dan zullen er wachturen aangerekend worden. Kan de container niet geplaatst worden dan zal de transportkost steeds aangerekend worden en dient u een nieuwe container te bestellen.

* Klant voorziet voldoende plaats voor de container en de vrachtwagen, dit houdt in dat de container L +/- 5,5m + vrachtwagen 15m ruimte moet hebben om de container te plaatsen.

* Bij plaatsing is er steeds iemand aanwezig of er dient bij de bestelling een duidelijke omschrijving doorgegeven te worden ivm de plaatsing van de container.

* Bij plaatsing op privé eigendom voorziet de klant een stevige ondergrond voor een last van 13ton per as. Wanneer deze niet stevig genoeg is zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele schade aan oprit, tuin of omliggende gebouwen.

* De betaling van de container dient uitgevoerd te zijn voor de plaatsing kan plaatsvinden. Er kan betaald worden met bancontact of overschrijving vooraf. 

Uitrusting van de container:   

* Onze containers zijn uitgerust met de nodige signalisatie en pijlen en bij plaatsing voorzien wij ook een knipperlicht. Bij parkeerverbod dient de klant enkel borden voor parkeerverbod te plaatsen.

Wisselen van de container:

* Een wissel van de container kan u in de loop van de dag aanvragen. Helaas kunnen wij geen garantie bieden dat de wissel nog diezelfde dag uitgevoerd kan worden.

* Indien u meer dan 1 container per dag nodig hebt dient u dit te melden bij u bestelling, zodat we hiermee rekening kunnen houden.     

Ophalen van de container:   

* Bij ophaling dient de container steeds vrij te staan en bereikbaar te zijn, indien de container niet bereikbaar is zullen hiervoor extra kosten aangerekend worden.   

* De prijzen die u kan terugvinden in de prijslijst is voor een duur van 7 dagen.

Bij langer stallen van de container wordt er een meerprijs van €2,5/dag incl btw aangerekend.

* De container zal niet automatisch opgehaald worden na 7 dagen en dient steeds telefonisch of per mail afgemeld te worden.  

* De inhoud van de container blijft steeds eigendom van de eigenaar tot het moment dat de container gelost wordt op ons grondstoffencentrum.     

* Als bij acceptatie op ons grondstoffencentrum blijkt dat het materiaal in aard of samenstelling afwijkt van de acceptatievoorwaarden kunnen aangepaste verwerkingslocaties, voorwaarden en/of tarieven van toepassing zijn.  

* Wanneer de container overladen is kan deze geweigerd worden of het overgewicht wordt extra aangerekend.   

* Bij het verlopen van het parkeerverbod en te laat afmelden van de container zijn wij niet verantwoordelijk voor eventuele boetes.  

Wat is zeker niet toegelaten in de container:

* Eterniet en asbesthoudende materialen, roofing, autobanden

* Vloeibare afvalstoffen

* Klein gevaarlijk afval zoals verf, vernis, spuitbussen, chemische producten, oliën, batterijen, TL lampen, teerhoudende producten

* Verbrand afval

Bij de bestelling van de container gaat u automatisch akkoord met de algemene voorwaarden.